poniedziałek, 30 marca 2015

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w lutym 2015

Z końcem lutego 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1918,7 tys. osób. Kobiet 969,0 tys. Zanotowano wzrost bezrobocia o 0,1 tys. osób. W ujęciu rocznym zanotowano spadek o 337,2 tys. osób, czyli o 14,9%. Bezrobotni zarejestrowani w UP w końcu lutego 2015 r. stanowili 12,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w styczniu 2015 r. – 12,0%, w lutym 2014 r. – 13,9%). W końcu omawianego miesiąca w UP wzrosła liczba ofert pracy. Dysponowały one ofertami zatrudnienia  dla 57,8 tys. osób (w styczniu br. 48,4 tys., przed rokiem 56,2 tys.).


Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.


Informacje publikowane na podstawie:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-lutym-2015-roku,1,37.html

czwartek, 26 marca 2015

Sytuacja na rynku pracy w oparciu o dane statystyczne GUS


Post przygotowany w oparciu o:
M O N I T O R I N G  R Y N K U  P R A C Y POPYT NA PRACĘ W IV kwartale 2014 ROKU publikowany przez GUS i dostępny na jego stronach.

W końcu IV kwartału 2014 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 54,4 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim o 5,7 tys. (tj. o 9,5%). W porównaniu z IV kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 15,2 tys. (tj. o 38,7%). W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 12,9 tys. (tj. 8,3%) nowo utworzonych miejsc pracy.

W okresie IV kwartału 2014 roku zlikwidowano 71,8 tys. miejsc pracy, tj. o 10% mniej miejsc pracy niż w III kwartale 2014 roku, ale o 7,8% więcej niż w IV kwartale roku poprzedniego (w poprzednim kwartale 79,8 tys., przed rokiem 66,7 tys.).

PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA:
dla IV kwartału 2014
Wolne miejsca pracy – w końcu kwartału 54,4 96,3 137,4
Nowo utworzone miejsca pracy – w kwartale 154,0 10,5 14,0
Wolne nowo utworzone miejsca pracy – w końcu kwartału 12,9 66,7 79,8
Zlikwidowane miejsca pracy – w kwartale 71,8

W IV kwartale 2014 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały
specjalistów (21,5%), głównie do spraw ekonomicznych i zarządzania, a także robotników przemysłowych i rzemieślników (20,7%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,3%), pracowników usług i sprzedawców (12,1%) oraz pracowników biurowych (11,0%).

W końcu IV kwartału 2014 r. największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (29,7% ) najmniej  ofert oferowało województwo podlaskie (6,7% wschód Polski).

W okresie od I do IV kwartału 2014 roku powstało 614,8 tys.nowych miejsc pracy:

 •  8,6% w sektorze publicznym, 
 •  91,4%  w sektorze prywatnym.

Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracyw okresie I – IV kwartał 2014 roku powstało:

 •  woj. mazowieckie – 163,0 tys., 
 • woj: wielkopolskie – 71,8 tys.,
 •  śląskie – 61,7 tys., 
 • małopolskim – 48,9 tys. 
 • oraz dolnośląskim– 44,6 tys., 
 • woj. podlaskie – 7,4 tys., 
 • lubuskim– 11,6 tys. 
 • woj. opolskie – 12,2 tys.

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy w okresie I – IV kwartału 2014 roku odnotowano w regionie Polski centralnej (27,9%), głównie w woj. mazowieckie (74,1 tys.) oraz w południowej części kraju  (18,2%), a najmniej likwidacji odbyło się w regionie południowo-zachodnim  i wyniosło (10,4%).

W ostatnim roku, w porównaniu z latami poprzednimi, liczba nowo utworzonych miejsc pracy była znacznie wyższa od liczby zlikwidowanych miejsc pracy. Co napawa optymizmem. Na wzrost lub spadek liczby nowo tworzonych i likwidowanych miejsc pracy oprócz sytuacji gospodarczej wpływa także sezonowy charakter niektórych prac.

Źródłem zaprezentowanych danych jest reprezentacyjne badanie popytu na pracę, realizowane z częstotliwością kwartalną. Podstawowe informacje uzyskano z badania przedsiębiorstw.na popyt zrealizowany i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane dotyczące  liczby nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym według cech charakteryzujących zakłady pracy tj. rozmieszczenie przestrzenne, sektor własności, rodzaj działalności oraz wielkość jednostek.

Definicje:

Wolne miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych lub nowo utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki:
- miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie obsadzone,
-pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy,
-w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego przyjęcia tych osób.
Nowo utworzone miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych.


Link do obszaru tematycznego http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/

wtorek, 24 marca 2015

Gdzie szukać pracy?Jak szukać pracy?

Możliwości są ogromne. Ja uważanym, że najlepsi są znajomi. Poszukiwanie pracy poprzez "szeptanie". Jednak nie zawsze mogą pomóc.

Ale także kontakt z firmami doradztwa personalnego ( najlepiej średniej wielkości).
networking
ogłoszenia w internecie na

http://www.goldenline.pl/
http://gazetapraca.pl/0,0.html
https://www.infopraca.pl/
http://praca.gratka.pl/
https://www.linkedin.com
https://www.google.pl

targi pracy/konferencje

zakładki "kariera" na stronach internetowych firm
biura karier na uczelniach

Ale także dodatek praca w Gazecie Wyborczej - ja ostatnio znalazłam tam wiele inspiracji.

poniedziałek, 23 marca 2015

Jak napisać list motywacyjny? Krótko i rzeczowo.

List motywacyjny odchodzi do lamusa. Zanika. Hura! Nie wiem czy zauważyliście ale  w ogłoszeniach jest coraz mniej wymogów jego dostarczania.

Wiem - z pierwszej ręki- że listy motywacyjne nie są miłością rekruterów. Oni są zapracowani, mają mnóstwo aplikacji do przeczytania.  Dla nich liczy się CV. Dlatego CV powinno być p r z e m y ś l a n e.
Jeśli jednak w ogłoszeniu widzimy, że jest wymóg przesłania listu motywacyjnego to należy go dostarczyć.

List motywacyjny powinien byś krótki i zawierać  naszą motywację do konkretnej oferty. Co nas motywuje  do pracy na tym stanowisku, jakie mamy kluczowe umiejętności odnoszące się do pracy na tym właśnie stanowisku i dlaczego chcemy w tej firmie pracować.

niedziela, 22 marca 2015

Nowości w pisaniu CV?Wczoraj byłam na wykładzie w ramach spotkań BABSKI DZIEŃ. Wybrałam wykład na temat pisania CV takiego, aby "chwyciło" i nie zginęło w otchłani.

Wykład prowadziła właścicielka firmy zajmującej się rekrutacją średnie szczebla i wysokiego. Szczerze opowiedziała co lubi a czego nie lubi w CV. Kiedy zaczyna poszukiwania nowego kandydata  przygotowuje się do selekcji.  Rzuca okiem na stertę np. stu nadesłanych aplikacji i po pierwszym spojrzeniu ( pierwsze wrażenie, pierwsze spojrzenie- jest tylko raz) wie czy odrzucić CV na stos "do zniszczenia"? Czy na stos " interesujące?

Więc co ma być takiego w tym CV żeby chwyciło?

Jeszcze trochę powiem Wam o sobie.

Jak wiecie skończyłam Zarządzanie zasobami ludzkimi. To ja powinnam mieć najlepsze CV na rynku pracy. I co? I nie wiem co. Wysłałam z 500!!! aplikacji do działów kard. I nic. Marzyłam o pracy w HR. Więc myślę sobie -  a może jednak nie wiesz co napisać. Trochę pokory moja damo.

Poszłam do doradcy zawodowego. Generalnie powiedziała, że jest dobre. Zdjęcie profesjonalne. Poprawiła lekko treść i dalej nic z realizacją marzenia o pracy w dziale kard.

Więc wczorajszy wykład był dedykowany mnie. A ja swoja wiedzę chcę się powiedzielić z Wami.
Więc cóż takiego ma być w naszym curriculum vitae.


 1. profil kandydata ( skupiamy się na naszych mocnych stronach w oparciu na analizę SWOT)
 2. kluczowe umiejętności ( np. umiem zorganizować szkolenie na 50 osób, prowadzić wywiady kompetencyjne - tu zależy co robiliście i jakie są wasze nabyte umiejętności. Ja np. mam udane negocjacje. Lubię negocjować z dostawcami ceny, szukać różnych ofert)
 3. sukcesy ( np.  pracowałam jako Office Manager moim sukcesem było to, że obniżyłam koszty artykułów biurowych o kilkaset złotych, zorganizowałam pracę biura wiceprezesa zarządu, a jako koordynator w branży PR zorganizowałam szkolenie dla pediatrów i event dla dziennikarzy  pod presją czasu -  nie sama. W grupie. Czyli tu pojawiła się moja cecha: umiejętność pracy w grupie, w zespole). 

CV nie powinno być długie. Min. dwie strony. Tak. Powiecie a jak ktoś ma 10 lat doświadczenia i robił wile rzeczy - to żeby nie wiem jak krótkie zdania budował to i tak się nie zmieści, chyba, że zmniejszymy czcionkę, a wtedy zmęczony rekruter na pewno z lupą cierpliwie będzie czytał nasze CV. A już! 
Piszemy pod dane stanowisko. Jeśli w życiu byłam: sekretarką, sprzedawcą powierzchni reklamowych a aplikuję na sprzedawcę właśnie, to po co wypisywać kwestie sekretariatu. Tylko ogólnikowo. Tak zaczynałam - szybko awansowałam, zmieniłam etc. 

Życzę Wam wspaniałych chwytliwych CV. Żeby nie lądowały w segregatorze pani sekretarki, ale żeby były czytelne, kompetentne i żeby pokazywały że to właśnie Ty jesteś tą jedyną/ jedynym kandydatem do pracy.