poniedziałek, 30 marca 2015

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w lutym 2015

Z końcem lutego 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1918,7 tys. osób. Kobiet 969,0 tys. Zanotowano wzrost bezrobocia o 0,1 tys. osób. W ujęciu rocznym zanotowano spadek o 337,2 tys. osób, czyli o 14,9%. Bezrobotni zarejestrowani w UP w końcu lutego 2015 r. stanowili 12,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w styczniu 2015 r. – 12,0%, w lutym 2014 r. – 13,9%). W końcu omawianego miesiąca w UP wzrosła liczba ofert pracy. Dysponowały one ofertami zatrudnienia  dla 57,8 tys. osób (w styczniu br. 48,4 tys., przed rokiem 56,2 tys.).


Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.


Informacje publikowane na podstawie:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-lutym-2015-roku,1,37.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz